09-8664306 רב-קווי
  • בני המושבים

  תנועת בני המושבים היא תנועת הנוער של תנועת המושבים.
בחוף חפר פועלת התנועה במתחם הנוער הנמצא בין בית הספר היסודי לסניף הדואר. המתחם מכונה "גוש" והוא עבר שיפוץ נרחב בשנה האחרונה. חניכי התנועה מגיעים מ 7 ישובים בגוש – בית ינאי, בית חרות, חופית, כפר ויתקין, ביתן אהרון, בת חן וגבעת שפירא. לעיתים מצטרפים גם מישובים אחרים ואלו  מחוייבים בתשלום נפרד.
נכון להיום פוטנציאל בני הנוער (ד'-יב') הוא כ 650 בני נוער.
יום הפעילות של התנועה הוא יום ג' ומדי שבוע מתקיימת פעילות כל השכבות ביום זה. יום ג' הוגדר במועצה כיום תנועות הנוער .המועצה והישובים מחוייבים לא להפעיל פעילויות המתנגשות עם פעילות התנועה.
כיתות ד' מתחילות את הפעילות בשעה 16:30, כיתות ה' ב 17:30, כיתות ו' ב 18:30 וכיתות ז' ח' ב 19:00.
אנו בוחנים דרכים לקיים את הפעילות בצורה כזו שהפעולה לא תהיה מוגבלת לשעה אחת.
מעבר ליום הפעילות ישנו יום נוסף בו מתקיימת פעילות ה"טרומפים" (כיתות ט') ויום נוסף בו מתקיימת פעילות צוות ההדרכה. ימים אלו נקבעים לאחר תחילת שנת הלימודים בהתאם לזמנים הנוחים לכולם.
צוות ההדרכה כולל מדצי"ם ומדחי"ם(כיתות י'), מדמי"ם כיתות יא' ומשצי"ם (כיתות יב'). מעבר למדריכים ישנם פעילים אשר לוקחים חלק פעיל ב"גוש".
שנת הפעילות מתחילה בחג המעלות שאצלנו נחוג במסגרת מועצתית.
בפסח ובקיץ יוצאים החניכים למחנות או למסעות בהתאם לגיל. רק חניכים פעילים לאורך השנה רשאים לצאת למפעלים השונים.
קורסי ההדרכה מתקיימים גם הם בקיץ.
בימים אלו קמה וועדת בחינה אשר בוחנת לעומק את ההתנהלות, המבנה והשייכות.תנועת בני המושבים:

 

המטרות החינוכיות של תנועת בני המושבים:

1.       חינוך בני הנוער לחיים דמוקרטיים וציונים, לשיוויון ושיתופויות, לאחריות ולהתנדבות    

           ומעורבות בחיי הקהילה והחברה ולאהבת האדם והאדמה.

2.       טיפוח קבוצות נוער פעילות ועידודן לקחת חלק בפעילות התנועתית.

3.       פיתוח מנהיגות צעירה במסגרת צוותי ההדרכה ומוסדות חניכים (מו"ח).

4.       עידוד בני הנוער למעורבות ולקיחת חלק בתכני התנועה.

5.       מתן אפשרות לנוער לפעול וליצור מסגרות תרבותיות וחברתיות הייחודיות לו.

6.       איתור מסלולי הגשמה אליהם יכוונו בוגרי החטיבה.

7.       הידוק וטיפוח הקשר עם פעילים בוגרים ועידוד חינוך נוער ביישובים.

8.       פיתוח תכנית הדרכה, הכשרה והשתלמויות לכל המדריכים בתנועה.

חיפוש פעילות

אתם מוזמנים לחפש באתרנו את הפעילות המתאימה לכם לפי יום, גיל או תחום.